Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Οι γιορτες...

Καιμετηνπρωτοχρονιαειμαιενταξεικαιμετοπασχα.καιταγενεθλιαμουδεν.καιειδικαανσκεφτειςοτισκαβωτολακοτουςτοσοκαιροκαιΚαιστασκουπιδια.Κιολασυνοψιζονταιστοσιχαμεροσκουπιδαριοαποσαπημεναγλυκα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου