Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Today

I.
saw.
fingers.

I.
had.
this.
feeling-of dying.

I.
did.
use.
my imagination.

I.
did.
smell.
that what's on.
fingers.


I.
did.
see.
DNA on fingers.

The worst part is that i was thinking about fingers for the first time,
propably not the first.

I put the music on so as to escape my mind room.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου